Jabatan Baru

3.2.2 Jabatan
       Menu “Jabatan” adalah menu yang disediakan untuk melakukan penginputan master data yang berhubungan dengan jabatan. Berikut langkah-langkah untuk membuat dan menampilkan menu jabatan.
1. Klik menu Jabatan>>Jabatan Baru.
2. Isikan data jabatan yang akan dibuat, kemudian klik “simpan”.
 


 
3. Untuk menampilkan data jabatan yang telah dibuat, klik menu Jabatan>>Menu Jabatan.