Penyesuaian Cuti Baru

5.1.6 Penyesuaian Cuti
        Penyesuaian cuti digunakan untuk menambah atau mengurangi cuti atau disesuaikan dengan keinginan perusahaan untuk menambah atau mengurangi cuti secara manual. Berikut merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menambah cuti karyawan.
1. Klik menu Karyawan>>Penyesuaian Cuti>>Penyesuaian Cuti/PH Baru.


2. Tentukan nama karyawan yang akan ditambahkan cutinya dengan mengklik kolom “Cuti No”, kemudian isikan “Jumlah” cutinya. Klik simpan.